EXITUS RY

KUTSU EXITUS RY:n KEVÄTKOKOUKSEEN 19.4.2018

Huom: Potilaslehdessä ilmoitettu kokouksen jälkeinen yleisötilaisuus on peruutettu.

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA
19.4.2018 klo 17.30 Töölön kirjaston Mika Waltari-salissa, Topeliuksenkatu 6

1. KOKOUKSEN AVAUS
Exitus ry:n puheenjohtaja

2. JÄRJESTÄYTYMINEN
Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskija.

3. TODETAAN KOKOUKSEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu on julkaistu Potilaslehden numerossa 1 ja yhdistyksen internet-sivuilla kutsu on ollut 1.4.2018 alkaen. Kokouskutsu on myös lähetetty sähköpostin omaaville viestinä.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

5. KÄSITELLÄÄN VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Toimintakertomus vuodelta 2017
Tilinpäätös
Toiminnantarkastuskertomus

6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE

7. MUUT ASIAT
Exitus ry:n jäsenyys Potilasliitossa

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN