Exitus ry

EXITUS ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Päätavoitteenamme on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki. Ihmisellä olisi siten oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. EXITUS korostaa sitä, että kuolinavun on aina oltava vapaaehtoinen valinta ja että sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön. Yhdistys jakaa tietoa niin eutanasiasta kuin potilaan oikeuksista ja hoitotahdon (hoitotestamentin) tärkeydestä. Exitus ry on Suomen Potilasliiton ja World Federation For Right To Die Soceties:n jäsen.


Gwen Marttinen on poistunut keskuudestamme

Alkuvuodesta 2017 Exitus ry sai suru-uutisen. Yhdistyksemme perustaja, puheenjohtaja ja aktiivinen eutansian puolestapuhuja Gwen Marttinen on poistunut keskuudestamme.

Gwen Marttinen perusti Exitus ry:n 1993 ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana vuoden 1996 loppuun saakka, toimien puheenjohtajakausiensa jälkeen vielä useita vuosia yhdistyksen hallituksessa hallituksen jäsenenä ja kunniapuheenjohtajana.

Hän tuli tutuksi kaikille suomalaisille 1990-luvulla televisio-ohjelmissa, joissa keskusteltiin eutanasiasta ja potilaan oikeudesta päättää itse omasta elämästään. Vielä tuolloin aiheesta keskusteleminen ei ollut helppoa, koska monet ennakkoluulot värittivät ihmisten ajattelua.

Gwen Marttinen antoi myös arvokkaan panoksen hoitotahdon (aik. hoitotestamentiksi kutsutun), potilaan itsensä antaman tulevaa hoitoaan koskevan ennakko-ohjeistuksen tunnetuksi tekemisessä ja lopulta myös hoitotahdon sisällyttämisessä potilaan oikeuksia koskevaan lainsäädäntöön.

Yhdistyksemme jatkaa Gwen Marttisen viitoittamalla tiellä. Toivomme, että kaikenkattava omaehtoista kuolemaa koskeva lainsäädäntö saadaan pian myös Suomessa säädetyksi lakiin ja jokaiselle suomalaiselle taataan mahdollisuus hyvään kuolemaan.


Kari Viholainen puheenjohtaja Jukka Hacklin varapuheenjohtaja


Katso myös muistokirjoitus Helsingin Sanomissa


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*